Skip to main content

“Käytännön opas onnellisuuteen, menestykseen ja hyvinvointiin (2016)
Suom. Sanna Lönnfors
Teksti: Kaisa Koskela”

Kansien välissä –sarja nostaa esiin moderniin psykologiaan liittyvää kirjallisuutta monipuolisesti meiltä ja muualta. Positiivisen psykologian klassikoiden lisäksi perehdymme kiinnostaviin kirjauutuuksiin.

Kuka?

Emma Seppälä on psykologian tohtori ja Stanfordin yliopiston Center for Compassion and Altruism Research and Education -yksikön johtaja. Hänen erikoisalaansa ovat onnellisuus, terveyspsykologia, positiivinen stressi ja lannistumattomuus. Seppälä kirjoittaa ahkerasti muun muassa Harvard Business Reviewhin ja Scientific American Mindiin ja on suositun verkkojulkaisun Fulfillment Dailyn perustaja. Tutkimustyönsä lisäksi hän konsultoi muun muassa Fortune 500 –yritysten johtajia positiivisten organisaatioiden rakentamisessa.

Mitä?

Seppälä murtaa teoksessaan ne nykymyytit, jotka usein liitämme menestymiseen. Sen sijaan, että onnellisuus olisi menestyksen tuote, syy-seuraussuhde toimiikin päinvastoin: onnellisuus tuottaa menestystä.

Elä onnellisemmin esittelee psykologian, organisaatiokäyttäytymisen ja neurotieteen uusimpiin empiirisiin tutkimustuloksiin nojaten kuusi strategiaa, joiden avulla onnellisuuden, menestymisen ja täyttymyksen tunteen löytäminen käyvät helpommiksi sekä yksityisessä että työelämässä. Strategioita ovat hetkessä eläminen, lannistumattomuudesta ammentaminen ja myötätunnon harjoittaminen sekä itseä että muita kohtaan. Myös energiatasoista huolehtiminen sekä päämäärätön hauskanpito tukevat onnellisempaa arkea ja sitä kautta menestymistä. Tutkimustiedon lisäksi teos tarjoaa useita käytännön harjoituksia.

Kenelle?

Elä onnellisemmin sopii lukijalle, joka haluaa tutustua uusimpaan onnellisuustutkimukseen tiiviissä ja helppolukuisessa muodossa. Suurimman oivalluksen tekee todennäköisesti suorituskeskeistä ja stressaavaa elämää viettävä lukija, jolla on taipumus lykätä oma hyvinvointi kiireen keskellä aina jonnekin tulevaan sen sijaan, että keskittyisi siihen jo tässä hetkessä.

Lainattua:

”Onnellisuudella – joka määritellään ylentyneen positiivisen tunteen mielialaksi – on perusteellinen positiivinen vaikutus ammatilliseen ja yksityiseen elämäämme. Se kasvattaa emotionaalista ja sosiaalista älykkyyttämme, tehostaa tuotteliaisuuttamme ja parantaa vaikutustamme tovereihimme ja kollegoihimme. Juuri nämä ovat ne ainesosat, jotka tekevät meistä menestyksekkäitä ilman, että meidän täytyy uhrata terveyttämme ja henkistä hyvinvointiamme.”

Elä onnellisemmin on julkaistu alkujaan englanniksi nimellä The Happiness Track – How to Apply the Science of Happiness to Accelerate Your Success

(2016).