Skip to main content

CRAFTING A LIFE THAT MATTERS (2017)

CROWN

TEKSTI: KAISA KOSKELA

Kansien välissä –sarja nostaa esiin moderniin psykologiaan liittyvää kirjallisuutta monipuolisesti meiltä ja muualta. Positiivisen psykologian klassikoiden lisäksi perehdymme kiinnostaviin kirjauutuuksiin.

Kuka?

Emily Esfahani Smith on valmistunut positiivisen psykologian maisteriksi Pennsylvanian yliopistosta, jossa hän toimii nykyään opettajana. Hän kirjoittaa kulttuurista, ihmissuhteista ja psykologiasta säännöllisesti esimerkiksi New York Timesiin ja Wall Street Journaliin.

Mitä?

The Power of Meaning on mielenkiintoinen yhdistelmä tutkittua psykologista tietoa, filosofiaa, kirjallisuutta ja tarinoita merkityksen etsimisestä, löytämisestä ja merkityksellisestä elämisestä. Teos tuo esiin sen, kuinka ajasta ja paikasta riippumatta ihmisellä on aina ollut tarve merkityksen kokemiseen, olipa kyse Tolstoista, Gandhista, Louis C.K:stä tai tavallisesta nykyajan kuntosaliyrittäjästä tai eläintarhan työntekijästä.

Teoksessa merkitys jaetaan neljään pilariin: kuulumisen tunne ja sosiaalisten suhteiden vaaliminen, oman elämäntehtävän eteen työskentely, oman tarinan kertominen ja henkisyyden löytäminen. Sen lisäksi, että kirjassa käsitellään sitä, kuinka näitä pilareita voi käyttää voimavaroina vaikeuksien keskellä, siinä tarjotaan työkaluja, kuinka merkityksellisyyden kulttuuria voi rakentaa omissa yhteisöissä.

Kenelle?

Teos sopii erityisesti tieteellistä tutkimusta ja tarinallisuutta yhdistävän koskettavan tietokirjan ystävälle, joka haluaa tavoitella hyvää elämää keskittymällä laajemman merkityksen ja tarkoituksen tunteen etsimiseen pelkän oman onnellisuutensa sijaan. Kirjan kautta avautuu hienosti, kuinka syvästi ihmisenä olemisen kokemus yhdistää meitä kaikkia erilaisista olosuhteista riippumatta.

Lainattua:

“But the beauty of the pillars is that they are accessible to everyone. Both with and without religion, individuals can build up each of these pillars in their lives. They are sources of meaning that cut through every aspect of our existence. We can find belonging at work and within our families, or experience transcendence while taking a walk through the park or visiting an art museum. We can choose a career that helps us serve others, or draft our life story to understand how we got to be the way we are. We may move from one city to another, change jobs, and lose touch with friends as the years go by, but we can continue to find meaning by harnessing the pillars in new ways in our new circumstances. And when we keep the pillars in mind, we find meaning in even the most unexpected of places, whether we’re on our commute, inside of a prison, at the top of a mountain in West Texas – or on an island in the middle of the Chesapeake Bay.”

Voit tutustua Emily Esfahani Smithin merkitystä käsittelevään artikkeliin There’s more to life than being happy The Atlantic-lehden verkkosivuilla.

DESIGN YOUR ROADMAP -kurssilla aukaisemme sinun tarkoitustasi. Missä ja miten voit toteuttaa itseäsi parhaalla mahdollisella tavalla.