Skip to main content

“ELÄ ROHKEASTI TÄYDELLÄ SYDÄMELLÄ (2013)
SUOM. LEENA SILTONEN
BASAM BOOKS
Teksti: Kaisa Koskela”

Kansien välissä –sarja nostaa esiin moderniin psykologiaan liittyvää kirjallisuutta monipuolisesti meiltä ja muualta. Positiivisen psykologian klassikoiden lisäksi perehdymme kiinnostaviin kirjauutuuksiin.

Kuka?

Filosofian tohtori Brené Brown on tunnettu häpeätutkija ja Houstonin yliopiston palkittu sosiaalityön professori. Hän on erikoistunut häpeänsietokyvyn, haavoittuvuuden ja eheyden tutkimiseen pitkästi toistakymmentä vuotta ja haastatellut sen parissa tuhansia ihmisiä. Uraauurtavan tutkimistyönsä lisäksi hän on saanut lukuisia opetusalan palkintoja.

Mitä?

Brown määrittelee haavoittuvaisuuden epävarmuudeksi, riskinotoksi ja emotionaaliseksi suojaamattomuudeksi. Haavoittuvuuteen liittyy useita myyttejä, joista yksi sitkeimmistä on haavoittuvaisuuden näkeminen heikkoutena, vaikka tosiasiassa se on merkityksellisten inhimillisten kokemusten ydin ja avain eheään elämään, jossa yhdistyvät sekä aitous, ilo että myötätunto.

Brown purkaa haavoittuvuuteen liittyviä myyttejä ja tarjoaa välineitä häpeän tunteiden nujertamiseen. Avartavaa oli lukea myös sukupuolten välisistä eroista häpeäkokemuksissa. Häpeän ja haavoittuvuuden kohtaaminen ovat avaimia myös luovuuteen, oppimiseen, muutokseen ja innovaatioihin. Pelot ja epävarmuuteen liittyvät epämiellyttävät tunteet ovat yhteisiä meille jokaiselle, eikä täydellisyyttä ole olemassakaan. Teos opettaa, kuinka ainoastaan heikkoutensa kohtaamalla voi tulla vahvemmaksi.

Kenelle?

Humoristisesti kirjoitettu teos sopii niille, jotka etsivät rohkeutta asettaa itsensä alttiiksi ja olla haavoittuvaisia. Kirjan lukemalla ei ymmärrä paremmin ainoastaan itseään, mutta myös ketä tahansa toista – oli kyse lapsesta, puolisosta, työkaverista tai esimiehestä. Erityisen sopivana pitäisin teosta niille, jotka ovat tottuneet piiloutumaan täydellisyyden tavoittelun taakse.

Lainattua:

”Haavoittuvaisuus ei ole heikkoutta, eivätkä epävarmuus, riskit ja emotionaalisen suojattomuuden uhka, joita kohtaamme päivittäin, ole vapaavalintaisia. Ainoa valintamme liittyy siihen, miten täysipainoisesti osallistumme. Halukkuutemme myöntää ja hyväksyä oma haavoittuvaisuutemme määrittelee rohkeutemme syvyyden ja päämäärämme selkeyden; se, missä määrin suojelemme itseämme haavoittuvaisuudelta, on pelkomme ja erillisyytemme mittari.”

Englanninkielinen alkuteos on julkaistu vuonna 2012 nimellä Daring Greatly. How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead.

Voit katsella myös aiheesta Brownin TED-talkin.