Skip to main content

TEKSTI: ROSA NENONEN

KUVA: KAAPO KAMU

Monet pelkäävät itsemyötätunnon olevan heikkoutta, itsekeskeisyyttä ja saamattomuutta. Täytyy myöntää, että kuuluin itsekin epäilijöiden joukkoon. Ajattelin, että jos olen myötätuntoinen itseäni kohtaan vaikeissa tilanteissa, minusta tulee lepsu ja saamaton – en saa enää mitään aikaiseksi. Olen joutunut myöntymään tutkimustulosten edessä ja ennen kaikkea omien kokemuksieni kautta ja toteamaan, että itsemyötätunto ei ainoastaan edistä henkistä hyvinvointia vaan vie myös parempiin suorituksiin.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan itsemyötätunto tarkoittaa itsensä kohtelemista samalla ystävällisyydellä, huolenpidolla, ymmärryksellä ja välittämisellä kuin kohtelee rakkaimpiaan. Pioneerityötä tekevän myötätuntotutkijan Kristen Neffin mukaan itsemyötätunto rakentuu kolmesta ydinelementistä, jotka ovat ystävällinen suhtautuminen itseä kohtaan, yleisen inhimillisyyden tunnustaminen ja tietoinen läsnäolo. Ihmiset, joilla on vähäinen itsemyötätunto, voivat olla hyvinkin myötätuntoisia muita kohtaan, mutta itseä kohtaan he ovat kriittisiä ja vaativat itseltään enemmän kuin keneltäkään muulta.

Itsemyötätunnolla voi olla rauhoittava vaikutus, mutta vaikuttaako itsemyötätunto niin, että sen seurauksena antaa liian helposti periksi eikä näin ollen vaadi itseltään tarpeeksi? Berkleyn yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa haluttiin selvittää, heikentääkö itsemyötätunto motivaatiota.

Tutkimuksessa oppilaille annettiin vaikea tehtävä, joka alustettiin eri tavoin. Jotta itsemyötätunnon vaikutus saatiin esiin, yhdelle ryhmälle kerrottiin: “On hyvin yleistä kokea tehtävän olevan vaikea, joten ei kannata olla liian ankara itselleen.” Toiselle ryhmälle annettiin puolestaan itsetuntoa tukeva viesti: “Yritä olla tuntematta huonoutta – sinun täytyy olla älykäs, sillä olet päässyt Berkleyyn.” Kolmas ryhmä ei saanut mitään erityistä viestiä.

Testin jälkeen tutkijat mittasivat, kuinka kauan oppilaat jaksoivat opiskella seuraavaan samanlaiseen testiin. Itsemyötätuntoisen viestin saanut ryhmä opiskeli 33% kauemmin kuin itsetuntoa tukevan viestin saaneet ja 51% kauemmin kuin kolmas ryhmä. Tämä osoittaa, että itsemyötätunto vahvistaa motivaatiota. Ystävällisyys itseä kohtaan tekee epäonnistumisestakin turvallisen tuntuista, ja se rohkaisee yrittämään uudestaan.

Itsemyötätunto on tehokkaampi vaihtoehto itsekritiikille. Monet ovat tottuneet ajattelemaan, että kriittinen suhtautuminen itseä kohtaan on tarpeellista, jotta tärkeät tavoitteet saavutetaan. Asia näyttäisi olevan kuitenkin päinvastoin; itsekritiikki lamauttaa.

Itsemyötätuntoisten ihmisten on helpompi korjata virheitään, koska he näkevät ne objektiivisemmin kuin itsekriittiset ihmiset. Itsemyötätunto rohkaisee tiedostamaan virheet ja vajavaisuudet. Se sallii itsensä katsomisen realistisesti. Ilman tarvetta olla täydellinen on helpompi ottaa vastaan palautetta ja kritiikkiä, mikä saa yrittämään uudelleen ja tarttumaan rohkeasti uusiin haasteisiin.

Itsemyötätunnon harjoittaminen auttaa erityisesti silloin, jos on taipumusta hakea hyväksyntää suoritusten tai toisten ihmisten kautta. Itsetunto on sidoksissa saavutuksiin ja ulkoisiin tekijöihin, mutta itsemyötätunto on yhteydessä itsensä arvostamiseen. Olen arvokas itsenäni, en suorituksieni kautta, mikä yllättäen motivoi parempiin suorituksiin. Asiantuntijoiden mukaan itsemyötätunto on merkittävämpi tekijä menestyksessä ja henkilökohtaisessa kehityksessä kuin itsetunto.

Sen lisäksi, että itsemyötätuntoisen ajattelun on todettu kasvattavan motivaatiota, se näyttää kasvattavan myös resilienssiä eli kykyä nousta jaloilleen traumaattisten tai haastavien elämäntilanteiden, kuten avioeron tai konkurssin, jälkeen. Itsemyötätuntoisilla ihmisillä ei ole niin suurta taipumusta velloa ikävissä ajatuksissa ja tunteissa, koska he rikkovat negatiivisen kehän hyväksymällä oman epätäydellisyytensä. Näin ollen he pystyvät suuntaamaan energiansa tulevaan sen sijaan, että he jäisivät kiinni menneisiin tapahtumiin.

Itsemyötätunnossa on vielä yksi suuri etu. Huolehtimalla itsestäsi olet paremmin läsnä ihmissuhteissasi ja olet empaattisempi muita kohtaan, ja tämän kautta ihmissuhteet syvenevät ja vahvistuvat.