Skip to main content

Suom. Jaana-Mirjam Mustavuori

Viisas elämä

Teksti: Kaisa Koskela

Kansien välissä –sarja nostaa esiin moderniin psykologiaan liittyvää kirjallisuutta monipuolisesti meiltä ja muualta. Positiivisen psykologian klassikoiden lisäksi perehdymme kiinnostaviin kirjauutuuksiin.

Kuka?

Carol Dweck on motivaatiotutkimuksen pioneeri ja psykologian professori Stanfordin yliopistosta. Hän on tutkinut laajasti menestymistä ja keskittynyt tutkimuksissaan ihmisten asenteisiin (mindset). Asenteiden alkuperän lisäksi Dweck on pyrkinyt selvittämään, kuinka asenteet vaikuttavat motivaation, itsesäätelyn ja tavoitteiden saavuttamisen taustalla.

Mitä?

Teos esittelee kaksi vastakkaista asennetta: muuttumattomuuden ja kasvun asenteet. Dweckin mukaan ne vaikuttavat menestymiseen huomattavasti enemmän kuin luonnonlahjat tai luonteenpiirteet. Muuttumattomuuden asenne näkee ihmisen perusominaisuudet, kuten  älykkyyden, pysyvinä, kun taas kasvun asenne uskoo mahdollisuuteen kehittyä harjoittelun avulla. Siksi muuttumattomuuden ja kasvun asenteen maailmoissa menestymisellä ja epäonnistumisella on aivan erilaiset merkityksensä, jotka voivat peilautua käytökseen monilla tavoin niin kotona, koulussa kuin töissäkin. Omaksumalla kasvun asenteen voi auttaa sekä itseä että muita paljastamaan ne kyvyt, jotka muutoin jäisivät löytymättä.

Kenelle?

Mindset on mielenkiintoinen kirja kenelle tahansa, joka on kiinnostunut ymmärtämään menestymisen psykologiaa, olipa kyse sitten vanhemmasta, opettajasta, valmentajasta, esimiehestä tai vaikkapa kehittämispäälliköstä. Erityisellä lämmöllä suosittelisin kirjaa jokaiselle perfektionistille, sillä teos on upea tarina epäonnistumisen pelon voittamisesta ja armollisemmasta elämänasenteesta. Ajoittaisesta tiivistämisestä ei kuitenkaan olisi ollut haittaa.

Lainattua:

”Uskomus, jonka mukaan ihmisen ominaispiirteitä voidaan kehittää, synnyttää intohimoa oppimiseen. Miksi tuhlata jatkuvasti aikaa sen osoittamiseen, miten suurenmoisia olemme, kun voimme pärjätä vielä paremmin? Miksi piilotella heikkouksia, kun ne voidaan sen sijaan voittaa? Miksi etsiä ystäviä ja kumppaneita, jotka pönkittävät itsetuntoamme, sen sijaan että etsisimme ihmisiä, jotka myös haastavat meidät kasvamaan? Miksi hakeutua ennalta tuttuihin tilanteisiin sen sijaan että hakeutuisimme kokemuksiin, joissa joudumme venymään? Intohimo venymiseen ja siitä kiinni pitäminen silloinkin – ja erityisesti silloin – kun asiat eivät suju hyvin, on kasvun asenteen tunnusmerkki. Tämä asenne mahdollistaa sen, että ihmiset kukoistavat elämänsä haastavimpinakin aikoina.”

Englanninkielinen alkuteos on julkaistu vuonna 2006 nimellä Mindset – The New Psychology of Success.

Suomen tietokirjailijat ry on myöntänyt tekstin kirjoittamiseen tukea, josta olemme hyvin kiitollisia.

Voit katsella myös Dweckin Ted-puheen aiheesta.

19.4 Mieli menestyksen tiellä -kurssilla opit tunnistamaan ja muuttamaan vallitsevan mielenlaadun. Kasvun asenteella karistat pois itsellesi asettamiasi rajoja, uskallat tarttua haasteisiin, jotka olisivat aiemmin tuntuneet ylivoimaisilta, ja siten hyödynnät paremmin potentiaaliasi.