Pilots

Meitä kaikkia yhdistää kyky ajatella. Se, mikä meidät erottaa toisistamme, on tapamme ajatella. Olemme jokainen matkalla, mutta miksi toinen on oman elämänsä onnellinen pilotti, kun toinen jää elämässään matkustajan paikalle? Vastaus löytyy ajattelun taidoista.

Ajattelun taitojen avulla ymmärrämme, miten mieli vaikuttaa toimintaamme. Niiden avulla kykenemme tunnistamaan ja karistamaan itsellemme asettamia rajoja sekä osaamme tukea ajatteluamme rakentavaan suuntaan. Ajattelumme määrittää kokemuksemme elämästä ja sen, kuinka hyvin osaamme hyödyntää potentiaaliamme.

Pilots Helsinki auttaa kehittämään ja laajentamaan ajattelua modernin psykologian sekä eri alojen ammattilaisten avulla. Tarjoamme niin yksilöille kuin yrityksillekin kursseja ja työpajoja, joissa käsittelemme merkitykselliseen elämään liittyviä teemoja, kuten miten tunnistaa vahvuuksia, hyödyntää voimavaroja ja saavuttaa tasapaino ja fokus kiihtyvässä elämänrytmissä. Olemme tieteen ja ihmisten välissä.

Merkityksen kaipuumme koskettaa olennaisesti myös työtä. Olemme tutkitusti sitoutuneempia ja innovatiivisempia työntekijöitä, jos voimme toteuttaa omaa tarkoitustamme myös työpaikalla. Ajattelun kehittäminen on arvokasta myös tulevaisuutemme kannalta, sillä keinoälyn ja digitalisaation kehittyessä inhimilliset taidot, kuten sosiaalinen älykkyys, luovuus ja uuden oppiminen, nousevat erityiseen arvoon.

We know you can fly.

ROSA NENONEN, Pilots Helsingin perustaja

”Opiskelin New Yorkissa positiivisen psykologin tutkinnon, jonka kautta ymmärsin, kuinka ratkaiseva vaikutus ajattelullamme on elämänlaatuumme ja tulevaisuuden saavutuksiimme. Perinteinen psykologia pyrkii auttamaan ihmisen ”nolla‐tasoon” eli keskittyy korjaamaan elämää keskeisesti häiritseviä vikoja ja puutteita. Positiivinen psykologia puolestaan keskittyy siihen loputtomaan potentiaaliin, joka avautuu nolla‐tason yläpuolella. Jos oma mielemme ei rajoita meitä, mahdollisuutemme ovat rajattomat.”