Skip to main content

Huomaa hyvä!

Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa (2016)

PS-kustannus

Kansien välissä –sarja nostaa esiin moderniin psykologiaan liittyvää kirjallisuutta monipuolisesti meiltä ja muualta. Positiivisen psykologian klassikoiden lisäksi perehdymme kiinnostaviin kirjauutuuksiin.

Ketkä?

Kaisa Vuorinen on erityisluokanopettaja, Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava ja positiivisen pedagogiikan asiantuntija, joka keskittyy tutkimuksessaan luonteenvahvuuksiin. Vuorisen väitöskirjan tavoite on luoda suomalaiseen peruskouluun vahvuuskeskeisen opetuksen malli.

Lotta Uusitalo-Malmivaara, FT, on toinen Vuorisen väitöskirjan ohjaajista. Hän on erityispedagogiikan dosentti ja yliopistonlehtori. Vahvuuksien lisäksi hän on kiinnostunut onnellisuuden kokemuksesta ja erityisen tuen tarvitsijoiden hyvinvoinnista. Hän tavoitteensa on muuttaa koulua niin, että lasten olisi helpompaa löytää intohimonsa ja sitä kautta merkityksellinen elämä.

Mitä?

Kirja on oiva johdatus positiiviseen pedagogiikkaan. Siinä esitellään Petersonin ja Seligmanin tutuksi tekemistä luonteenvahvuuksista ne 16, jotka ovat erityisen keskeisiä nuoruuden ikävaiheessa. Esittelyn lisäksi kirja kertoo, miten vahvuuksia voi oppia tunnistamaan, missä niitä voi havaita ja kuinka niitä vahvistetaan. Kirja tarjoaa runsaasti harjoituksia ja esimerkkejä luonteenvahvuuksien integroinnista eri oppiaineisiin. Erityisesti kirjailijat suosittelevat lähtemistä liikkeelle vahvuusopetuksessa kolmesta voimavahvuudesta, sinnikkyydestä, itsesäätelykyvystä ja myötätunnosta, joiden he kertovat tukevan oppimisen lisäksi myönteistä käyttäytymistä ja työrauhaa.

Kenelle?

Huomaa hyvä! on erinomainen teos kaikille niille, jotka työskentelevät opettamisen ja kasvattamisen parissa ja jotka haluavat vaalia työssään luonteenvahvuuksia ja positiivisen pedagogiikan ajatuksia. Kyse voi olla opettajan, vanhemman tai valmentajan roolista. Teoksesta on tukea myös esimiestehtävissä, sillä itseen tutustuminen ja omien vahvuuksien kehittäminen on elämän mittainen matka eikä siksi ainoastaan oppivelvollisten asia.

 

Lainattua:

”Omaan luonteeseen ja sen vahvuuksiin tutustuminen on ponnahdusalusta myönteiselle itsetuntemukselle, joka jatkuu läpi ihmisiän. Luonteenvahvuuksien kehittäminen ja käyttäminen mahdollistavat tarkoituksenmukaisen ja innostuksesta kumpuavan motivaation oman elämän eteenpäin ohjaamiselle kohti toivottua tulevaisuutta.”

Suomen tietokirjailijat ry on myöntänyt tekstin kirjoittamiseen tukea, josta olemme hyvin kiitollisia.