Skip to main content

Vaikka ihmissuhteet ovatkin tärkein yksittäinen onnellisuuteemme vaikuttava tekijä, parisuhde ei tee kenestäkään yksiselitteisesti onnellista. Voimme luoda terveen pohjan ihmissuhteille vain ottamalla vastuun itsestämme ja tutustumalla ihmissuhdehistoriaamme.

Parisuhteen ongelmista on helppo syyttää toista, mutta parisuhde rakentuu aina kahden ihmisen välille. Sinä tuot oman puolesi, puolisosi tuo toisen puolen. Sinun tulee tehdä oma osuutesi toimivan ihmissuhteen eteen ja etsiä juurisyyt esiin nouseville ongelmille. Riidoissa ei ole kysymys esimerkiksi kumman vuoro on siivota – riidan todelliset syyt ovat syvemmällä.

Jokainen meistä vie oman eletyn elämämme parisuhteeseen. Erityisesti lapsuuden kokemukset vaikuttavat vielä aikuisenakin. Sinun ja vanhempasi välinen lapsuusajan suhde luo pohjan tuleville ihmissuhteillesi.

Toiset meistä ovat kasvuvuosina jääneet joltain osin vaille yhteyttä ja turvaa. Silloin olemme enemmän kontaktissa toisen menettämisen, eli hylätyksi tulemisen pelkoon. Toiset taas ovat jääneet vaille erillisyyttä ja omaehtoisuutta. Silloin olemme enemmän kosketuksissa oman itsen menettämisen, eli tukahdutetuksi tulemisen pelkoon.

Jokaisella on oman taustansa vuoksi toisten kanssa tilanteita, jotka tuntuvat erityisen haastavilta ja nostavat vahvoja reaktioita. Kun pelko aktivoituu, useimmiten vetäydymme tai hyökkäämme. Poistumme tilanteesta ja hiljenemme tai kritisoimme ja näytämme tyytymättömyytemme. Sitten ihmettelemme toisen reaktioita, koska ne ovat itsellemme vieraita.

Hyvät ihmissuhteet edellyttävät hyvää itsetuntemusta. Meillä on sisäsyntyinen tarve saada tunneyhteys toiseen, jonka  takia reaktiot toisen tekemiseen tai tekemättä jättämiseen voivat olla voimakkaita. Kun ymmärrät itseäsi ja taustalla olevia syitä, voit muuttaa omaa toimintaasi. Kaiken taustalla oleva turvallisuuden ja turvattomuuden tunne selittää, miksi käyttäydymme niin kuin käyttäydymme. Tutustumalla omaan ihmissuhdehistoriaan voi oppia ymmärtämään miksi niin tapahtuu.

Jos haluat tutustua omaan ihmissuhdehistoriaasi, liity mukaan Pilots Helsingin Elinvoimainen parisuhde -valmennussarjaan. Aloitamme valmennuksen tutustumalla lapsuuden kiintymyssuhteisiin ja lopetamme seksuaaliseen nautintoon ja vetovoimaan. Valmentajana ihmissuhteisiin ja tunnetaitoihin erikoistunut psykologi Iida Mäkikallio.

Early bird liput myynnissä vain 15.2 saakka. Lue lisää tästä.

Kirjoittaja: Rosa Nenonen

Artikkeliin on haastateltu asiantuntijana Iida Mäkikalliota