Skip to main content

Pilots People -sarjassa nostamme esiin meitä innoittavia persoonia, jotka elävät rohkeasti ja autenttisesti itsensä näköistä elämää. Tänään haluamme kertoa Katjasta.

Katja on luonut oman näköistä elämää holistisen hyvinvoinnin ja aidon kauneuden asianatuntijana. Hän on tehnyt matkansa varrella täyskäännöksiä, kouluttautunut lisää ja lähtenyt luomaan rohkeasti uutta, kuten Yin Your Skin® -konseptin.

Mikä saa sinut uskaltamaan, kun pelottaa?

Mielestäni on tärkeää tarkastella mistä pelko on peräisin. Onko se kenties ihan oikeasti intuitio, joka varoittaa ettei ole tekemässä oikeaa valintaa? Vai onko kyseessä sellaisen askeleen ottaminen, jonka riskejä on syytä vielä arvioida ja miettiä, onko käyttänyt riittävästi aikaa sellaisten valintojen punnitsemiseen, jotka voivat pienentää riskejä. Vai onko kyse pelosta, että joudun arvostelun kohteeksi tai että epäonnistuisin? Yleensä jälkimmäisin näistä on kaikista haastavin kohdata, koska se aiheuttaa ahdistusta ja itsensä joutuu viemään epämukavuusalueelle. Itseäni helpottaa se, että olen sitoutunut tekemään parhaani ja olen myös etukäteen sitoutunut vastaanottamaan sen lopputuloksen, joka pelon kohtaamisesta koituu, olipa se sillä hetkellä mitä tahansa. Myös sen tiedostaminen helpottaa, että epämukavuuksiin liittyvät pelot ovat tottumis- ja harjoittelukysymys.

Minkälaisessa hetkessä olet ylittänyt itsesi ja ollut ylpeä itsestäsi?

Koen puhdasta täyttymystä, autenttista iloa ja kiitollisuutta tilanteissa, joissa olen antanut sydämestäni sen hetkisen parhaan osaamiseni ja saan siitä palautteena kiitosta, että vastaanottajat ovat tavoittaneet viestini. Yhtenä hyvänä esimerkkinä vaikkapa Yin Your Skin® Pro kosmeettisen gua shan ammattilaiskoulutukset ja niistä saatu palaute.

Mitä sinulle tarkoittaa ”hyvä elämä”?

Henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Sitä, että saan tehdä työtä, joka on minulle merkityksellistä ja itseäni kiinnostavaa. Mutta yhtälailla on tärkeää, että työlläni on merkitystä myös muille. Hyvään elämään kuuluu myös riittävästi aikaa omaan hyvinvointiini panostamiselle ja joutilaisuudelle. Tärkeää on se, että saan määritellä aikatauluni itse.

Minkälaisessa hetkessä olet omimmillasi?

Silloin, kun saan työskennellä kehoni kautta. Esimerkiksi joogaa opettaessa, hoitotyötä tehdessä, kosmeettista gua shaa opettaessa tai jakaessani mitä tahansa työhöni liittyviä asioita tavalla, joka ei ole painottunut pelkästään sanalliseen kommunikaatioon.

Mitä menestys tarkoitaa sinulle?

Sitä, että saan sen työn kautta, joka on itselleni merkityksellistä ja rakasta, välittää ja jakaa toisille jotain, joka on merkityksellistä heille. Menestys syntyy siitä, mitä pidempään tällainen vastavuoroisuus toteutuu ja kokemuksesta, että oma työ tulee nähdyksi ja kuulluksi, ja että matkan varrella on kehittynyt ja oppinut ihmisenä ja ammatillisesti.