Tavoitteena merkityksellinen työ

TEKSTI: ROSA NENONEN

KUVA: KAAPO KAMU

Muuttuva maailma edellyttää uudenlaista ajattelua. Gallupin tekemän tutkimuksen mukaan vain 13 % kaikista työntekijöistä on motivoituneita työssään, mikä näkyy suoraan sekä organisaation ilmapiirissä että tuloksissa.

Palkka ei riitä motivoimaan, mutta onko realistista odottaa, että töissä on aina hyvä fiilis ja mahdollisuus tehdä päivästä toiseen mielekkäitä juttuja? Niin työntekijät kuin työnantajatkin tuntuvat olevan hieman hukassa ja etsivän omaa paikkaansa työelämän myllerryksessä. Mitä voin odottaa tai vaatia? Onko työnteon oltava kivaa?

On tärkeää vaalia iloa ja keveyttä, sillä elämän ei kuulu olla puurtamista. Jokaisen tulisi kuitenkin ymmärtää, ettei mikään merkityksellinen asia elämässä ole pelkkää onnea ja autuutta. Vanhemmaksi tuleminen lisää onnellisuutta kyllä Pohjoismaissa, joissa on inhimilliset työajat ja hyvinvointijärjestelmä, mutta ei tee niin Yhdysvalloissa. Lasten saaminen ei kuitenkaan lisää ainoastaan positiivisia tunteita myöskään Pohjoismaissa. Usein myös väsymys, huoli ja stressi lisääntyvät lasten myötä, vaikka samalla lapset tuovat elämään syvyyttä ja tekevät siitä näin antoisampaa kuin jatkuva mukavuuden tavoittelu.

Sama pätee merkitykselliseen työhön. Tunteet tulevat ja menevät, joten ainainen ilo on mahdotonta. Sen sijaan, että tavoittelemme työtä, joka on aina kivaa, meidän kannattaisi hakea työstämme merkityksellisyyden kokemusta. Merkityksellisyyden kokemus syntyy siitä, että pääsemme toteuttamaan omia vahvuuksiamme ja antamaan näin oman panoksemme työyhteisöön emmekä vain ohjaudu ulkoapäin annettujen ohjeiden mukaan. Olemme tutkitusti sitoutuneempia ja innovatiivisempia työntekijöitä, jos tunnemme, että työtämme arvostetaan, työllämme on tarkoitus ja voimme toteuttaa itseämme ja omaa tarkoitustamme myös työpaikalla.

Jos joka maanantai ahdistaa mennä töihin, kannatta miettiä, voisiko elämänsä käyttää jollakin muulla tavalla. Kaikkeen ei tarvitse sopeutua. Joskus työnantajan ja työntekijän arvot ovat liian kaukana toisistaan ja työpaikan vaihtaminen tulee kysymykseen, mutta usein jo pieni muutos voi riittää tekemään työstä mielekkäämpää, jos kiinnostus antoisampaan työn luomiseen on molemminpuolista.

Yksi organisaatioiden suurimmista haasteista onkin, miten ne voivat innostaa ja motivoida henkilöstöään ja hyödyntää työntekijöidensä resursseja pitkäkestoisesti mutta yksilöä kuluttamatta. Tärkeintä on tunnistaa työntekijän intohimot ja vahvuudet ja miettiä yhdessä työntekijän kanssa, miten ne pääsisivät organisaatiossa parhaiten oikeuksiinsa. Tämä on niin työantajan kuin työntekijänkin etu. Työntekijä viihtyy työssään, kun hän pääsee toteuttamaan itseään ja omia vahvuuksiaan. Työnantaja pääsee puolestaan nauttimaan työn laadusta ja tuloksista.

Pilotsin kehittämä Supervoimat yrityksen kasvun tekijänä -koulutuksessa autamme yksilöitä ja tiimejä selkeyttämään työnsä tarkoitusta sekä löytämään uniikit supervoimansa: vahvuutensa, intohimonsa, arvonsa ja taitonsa. Kokonaisuus perustuu positiivisen psykologian uusimpaan tutkimustietoon ja tieteellisesti todistettuihin menetelmiin.

Ota yhteyttä info@pilotshelsinki.com niin mietitään yhdessä, miten voimme parhaiten auttaa teidän organisaatiotanne.