Skip to main content

Teksti: Rosa Nenonen

Kuva: Roosa Karhu

 

Merkitystä voi löytää mistä tahansa työstä.” – Amy Wrzesniewski

Työ on tärkeä osa hyvää elämää. Usein ajattelemme, että hitusen parempi palkka ja korkeampi asema parantaisivat elämänlaatuamme entisestään. Sitten petymme. Hyvistä etuuksista huolimatta työ voi tuntua täysin turhalta. Erityisesti milleniaalit toivovat, ja osaavat vaatia, työltä muutakin kuin parempaa kuukausipalkkaa.

Organisaatiopsykologi Amy Wrzesniewski on tutkinut, mikä tekee työstä merkityksellistä. Wrzesniewski tiimeineen haastatteli sairaalassa työskenteleviä siivoojia ja heidän kokemuksiaan työstään. 

Tuloksia oli kahdenlaisia. Osa sairaalan siivoojista eivät kokeneet työtään antoisaksi. Toiset siivoojat taas nauttivat työstään. Miksi toiset kokivat saman työn merkitykselliseksi ja toiset taas eivät?

Siivoojat, jotka eivät kokeneet työtään merkitykselliseksi ajattelivat, että työ oli helppoa, eikä se haastanut heitä käyttämään työssään vahvuuksiaan. He tekivät työnsä pelkästään etujen, kuten palkan, takia. Merkityksellisyyttä kokevat siivoojat sen sijaan suoriutuivat heille annetuista tehtävistä, mutta toisista siivoojista poiketen he muokkasivat työtään omanlaisekseen ja toivat oman persoonansa näkyviin. 

Eräs koomapotilaiden osastolla työskentelevä siivooja kertoi vaihtelevansa taulujen paikkoja seinillä, koska hän uskoi, että se voisi jollain tavalla motivoida potilasta heräämään. Kun häneltä kysyttiin, kuuluiko se hänen työhönsä, hän vastasi: “Se ei ole osa työtäni, se osa minua.

Tästä merkityksellisessä työstä on kyse. Merkityksellinen työ syntyy siitä, kun ihminen voi toteuttaa autenttista itseään ja samalla antaa oman ainutlaatuisen panoksensa maailman hyväksi.

Aina ei ole tarpeen lähteä etsimään merkitystä jostain muualta. Merkityksellisyyttä on mahdollista luoda myös työhön, jota jo tekee. 

Voit aloittaa työn tuunaamisen miettimällä sitä, millä tavalla voit tuoda oman ainutlaatuisen itsesi esiin? Miten voit hyödyntää omia vahvuuksiasi ja kykyjäsi paremmin? Pohdi myös omaa asennettasi ja sitä, mitä sinä tuot päivittäisiin kohtaamisiin. Voitko jopa saada toiset ihmiset kukoistamaan?

Merkitykselliseksi koetusta työstä hyötyvät sekä työntekijä itse että myös työnantaja. Kun ihminen ei ole “vain töissä täällä” vaan kokee työnsä mielekkääksi ja merkitykselliseksi, hän on tyytyväisempi omaan elämäänsä, johon työ tuo antoisan lisän. Työnantajalle tämä näkyy sitoutuneena ja motivoituneena työntekijänä, joka pääsee usein myös parempiin tuloksiin.

Merkityksellisessä työssä kaikki ovat voittajia.