Skip to main content

“Scribner
Teksti: Kaisa Koskela”

Kansien välissä –sarja nostaa esiin moderniin psykologiaan liittyvää kirjallisuutta monipuolisesti meiltä ja muualta. Positiivisen psykologian klassikoiden lisäksi perehdymme kiinnostaviin kirjauutuuksiin.

Kuka?

Angela Duckworth on psykologian tohtori, joka toimii professorina Pennsylvanian yliopistossa. Hän on opiskellut Harvardissa neurobiologiaa ja Oxfordissa neurotiedettä. Tutkimustyönsä ohessa hän on konsultoinut muun muassa Maailmanpankkia, useita urheilujoukkueita ja Valkoista taloa. Duckworth on myös perustanut voittoa tavoittelemattoman Character Labin, jonka tavoitteena on edistää luonteenpiirteiden kehittämiseen liittyvää tiedettä ja käytäntöjä.

Mitä?

Duckworthin menestymisen psykologiaa käsittelevässä esikoisteoksessa yhdistyvät monipuolinen tieteellinen tutkimus ja konkreettiset esimerkit elämän eri osa-alueilta. Teoksen tarkoituksena on osoittaa, että menestymisen edellytys ei ole poikkeuksellinen älykkyysosamäärä tai synnynnäinen taito, vaan intohimon ja periksiantamattomuuden yhdistelmä, jota kirjailija kutsuu sinnikkyydeksi. Oman elämänsä ohella Duckworth viittaa ahkerasti muun muassa historiaan ja aiheesta keräämiinsä haastatteluihin. Kiinnostava kirja tarjoaa apua myös siihen, kuinka sisukkuutta voi vahvistaa.

Kenelle?

Grit on erinomainen teos jokaiselle menestymisen psykologiasta kiinnostuneelle. Siitä on varmasti verraton apu kasvatus-, koulutus- ja valmennustyötä tekeville. Teoksen avulla voi oppia helpommin hahmottamaan, kuinka sisukas todellisuudessa on ja millaisia tavoitteita kohti olisi omassa elämässä mielekästä suuntautua. Lyhyt sisua käsittelevä osuus lämmittänee suomalaisen lukijan sydäntä.

Lainattua:

”In sum, no matter the domain, the highly successful had a kind of ferocious determination that played out in two ways. First, these exemplars were unusually resilient and hardworking. Second, they knew in a very, very deep way what it was they wanted. They not only had determination, they had direction. It was this combination of passion and perseverance that made high achievers special. In a word, they had grit.”

Voit käydä mittaamassa oman sisukkuutesi täältä. Tästä voit katsoa aihetta käsittelevä TED-talkin.

PALAA ETUSIVULLE