Skip to main content

Maaretta Tukiainen:

Hyvän mielen taidot (2016)

PS-kustannus

Kansien välissä –sarja nostaa esiin moderniin psykologiaan liittyvää kirjallisuutta monipuolisesti meiltä ja muualta. Positiivisen psykologian klassikoiden lisäksi perehdymme kiinnostaviin kirjauutuuksiin.

 

Kuka?

Maaretta Tukiainen on tietokirjailija, valmentaja ja muotoilija, joka toteuttaa omassa elämässään vahvasti elinikäisen oppimisen ajatusta. Hän uskoo, että jokainen voi sisällään piilevien voimavarojensa avulla kehittyä ja luoda oman näköisensä elämän.

Tukiainen on työskennellyt laajasti media-alan eri tehtävissä, kuten kymmenen vuotta Sub-kanavan johdossa. Hyvän mielen taidot –teoksen lisäksi hän on kirjoittanut teokset Luova tila – tulevaisuuden työpaikka (2010) ja Egosta fantasmagoon – tie karismaattiseen itseesi (2013).

 

Mitä?

Hyvä mielen taidot –teoksessa esitellään perusteellisesti 53 eri taitoa, jotka on jaoteltu seitsemään pääkategoriaan: myönteisyys, tahdonvoima, vuorovaikutus, myötätunto, luovuus, läsnäolo ja itsensä johtaminen. Teos olettaa, että käyttäytymisen muutosta voidaan tukea ja ohjata sekä moniaistisuuden että konkreettisen näkyväksi tekemisen avulla, ja siksi teos on omakohtaisten tarinoiden ja monipuolisten harjoitteiden runsaudensarvi. 

Vaikka taustateoria nojaa positiiviseen psykologiaan, käytänteet perustuvat pääosin NLP-, mindfulness- ja mind-body-bridging-tekniikoihin. Jokaisen pääluvun yhteydessä on teoriaa valottava avaus ja useita vaihtoehtoja syventäväksi kirjallisuudeksi. Kirjan lisäksi saatavilla on hyvän mielen korttipakka, jota voi käyttää kirjan tukena.

 

Kenelle?

Hyvän mielen taidot edellyttää aktiivista ja ennakkoluulotonta asennetta, sillä kirjailijan itsensäkin mukaan olennaisessa osassa on lukemisen sijaan itse kokeileminen ja harjoitteleminen. Arjen keskellä tämä vaatii varmasti sitoutumista. Mikäli kaikkien harjoitusten tekeminen tuntuu raskaalta, voi toki tarttua yksin, kaveriporukassa tai asiantuntijatyössä kulloinkin tarpeellisiin taitoihin.

 

Lainattua:

”Hyvän mielen taidot ovat psyykkisiä taitoja, joiden avulla kuka tahansa voi kehittää omaa mieltään joustavammaksi. Kun mieli on joustava, on helpompi toimia tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa muutoksissa. Myös haastavien tilanteiden hallinta helpottuu. Hyvän mielen taidot ovat siis taitoja, joiden avulla elämä sujuu ja siihen saa iloa ja energiaa. Samalla vaihtoehtojen määrä kasvaa, ajattelu laajenee ja yhä useampi asia tulee mahdolliseksi.”

Suomen tietokirjailijat ry on myöntänyt tekstin kirjoittamiseen tukea, josta olemme hyvin kiitollisia.