Skip to main content

“MITEN ANALYSOIDA OMIA AJATUKSIA JA TOIMINTAA LIIALLISEN ITSEKRITIIKIN SIJAAN ITSEMYÖTÄTUNNON KAUTTA?
TAMMI (2015)
TEKSTI: KAISA KOSKELA”

Kansien välissä –sarja nostaa esiin moderniin psykologiaan liittyvää kirjallisuutta monipuolisesti meiltä ja muualta. Positiivisen psykologian klassikoiden lisäksi perehdymme kiinnostaviin kirjauutuuksiin.

Kuka?

Ronnie Grandell on turkulainen työterveyspsykologi ja johtajuuscoach. Hän on tottunut työskentelemään itseltään paljon vaativien ihmisten, kuten johtajien ja urheilijoiden kanssa. Hän on myös erikoistunut auttamaan ihmisiä, jotka painivat stressin, ahdistuksen, uupumuksen ja ihmissuhdeongelmien kanssa. Työssään hän soveltaa myötätuntokeskeistä psykoterapiaa.

Mitä?

Itsemyötätunto on ensimmäinen aihetta käsittelevä kotimainen teos, jonka tarkoituksena on auttaa lukijaa analysoimaan omia ajatuksia ja toimintaa liiallisen itsekritiikin sijaan myötätunnon kautta. Kirjailija lähestyy itsemyötätuntoa 1980-luvulla kehitetyn myötätuntoisen psykoterapian näkökulmasta. Sen mukaan itsemyötätunto koostuu kahdesta osasta: kärsimyksen tai vältellyn tunteen tai asian huomaamisesta ja kyvystä ja halusta lievittää kärsimystä erilaisin keinoin.

Grandell konkretisoi kolmen esimerkkihenkilön avulla tarjoamiaan lukuisia neuvoja ja harjoituksia. Sen lisäksi, että kirjassa painotetaan tietoista läsnäoloa ja myötätuntovalmiuksien harjoittamista, se tarjoaa apua elämänhallintaan antamalla avaimia ongelmanratkaisutaitojen ja jämäkkyyden tehostamiseen ja ajanhallinnan selkeyttämiseen.

Kenelle?

Teos soveltuu erityisesti lukijoille, jotka asettavat itselleen paljon vaatimuksia ja tarkkailevat niissä onnistumista liiallisen itsekritiikin läpi. Teos auttaa lukijaa pysähtymään ja tarkastelemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan armollisemmin. Grandell itse kertoo myötätuntoisen psykoterapian auttavan masennuksen, ahdistuksen ja esimerkiksi syömishäiriöiden kanssa kamppailevia, mutta kirjasta hyötyy myös perfektionismiin taipuvainen suorittajaluonne, joka ei välttämättä osaa paikantaa, mistä oma huono olo johtuu.

Lainattua:

”Itseensä myötätuntoisesti suhtautuvat ihmiset ovat keskimäärin tyytyväisempiä elämäänsä ja parisuhteeseensa kuin henkilöt, jotka suhtautuvat kriittisemmin itseensä. On nähty, että itsemyötätuntoiset henkilöt vitkuttelevat vähemmän epämiellyttävien tehtävien kohdalla, kestävät vastoinkäymisiä paremmin, ottavat enemmän vastuuta omista virheistään ja ovat tarpeen tulleen jämäkämpiä kuin ihmiset, jotka suhtautuvat itseensä kriittisemmin ja kylmemmin. Tämän arvioidaan johtuvan muun muassa siitä, että itseensä myötätuntoisesti suhtautuvat ovat ystävällisempiä itselleen vastoinkäymisten ja virheiden sattuessa, minkä ansiosta he palautuvat nopeammin ja jaksavat yrittää uudelleen.”

Tässä linkki Ronnie Grandellin haastatteluun Anja Snellmanin Arka paikka –ohjelmassa.

Suomen tietokirjailijat ry on myöntänyt tekstin kirjoittamiseen tukea, josta olemme hyvin kiitollisia.